PROGRAM ROCZNY

ROCZNY PROGRAM „JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW”

Wyjątkowy PROGRAM przeznaczony dla obcokrajowców, chcących doskonalić swoją znajomość języka polskiego i kultury polskiej w szkole KLUB DIALOGU przez rok.

Uczestnictwo w PROGRAMIE pomaga w otrzymaniu polskiej WIZY, jednak NIE daje takiej GWARANCJI. Ubieganie się o wizę umożliwia wydane przez Szkołę ZAŚWIADCZENIE.

Zapisz się na lekcje języka polskiego już dziś!

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

PROGRAM obejmuje:

  • Standardowo 90 godzin lekcyjnych (90x45min.) kursu języka polskiego. (Dostosowujemy jednak liczbę godzin do wymogów polskiej ambasady w konkretnym kraju).
  • Możliwość uczestniczenia w warsztatach i wydarzeniach dodatkowych organizowanych przez Szkołę, poszerzających wiedzę nt. kultury i tradycji polskiej.

Zasady uczestnictwa w PROGRAMIE:

Po dokonaniu wpłaty za PROGRAM „JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW”, KLUB DIALOGU Szkoła Języka Polskiego wystawia ZAŚWIADCZENIE na określony przez studenta wymiar godzin lekcyjnych na okres 1 roku.

W każdej chwili od momentu przyjazdu do Polski, osoba korzystająca z PROGRAMU dołącza do standardowego kursu w Szkole zgodnie z grafikiem kursów przedstawionym na stronie https://learnpolishinwarsaw.pl/en/kursy-i-cennik/ . Szkoła zapewnia ciągłość kursów na różnych poziomach nauczania.

Nauka polskiego dla obcokrajowców jeszcze nigdy nie była tak efektywna. Nasza szkoła polskiego daje przykład jak szybko nauczyć się polskiego od początku i zdać egzamin na certyfikat polski B1 i B2.

Wszystkie godziny lekcyjne trzeba wykorzystać w czasie określonym na ZAŚWIADCZENIU.

OPŁATY

Opłata za PROGRAM „JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW” wynosi 2 800 PLN (=760$=670€) i musi zostać opłacona w jednej racie.Opłata obejmuje cenę za kurs języka polskiego (90 godzin lekcyjnych) oraz koszt podręczników. (Większa liczba godzin zwiększa odpowiednio cenę za PROGRAM).

Inne koszty związane z realizacją warsztatów „JĘZYK I KULTURA POLSKA” (np. bilety do muzeum, koszty przewodnika, lunch polski) jeśli są wymagane, są dodatkowo płatne.

Z powodu odmowy otrzymania wizy, osoba korzystająca z PROGRAMU ma prawo do odstąpienia od umowy. Wówczas jest ona zobowiązana do:

  • pisemnego poinformowania o tym fakcie Szkoły mailem;
  • przesłania poświadczenia otrzymania odmowy wizy.

Szkoła KLUB DIALOGU zwróci pobraną opłatę za PROGRAM pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 300 zł.

KROK PO KROKU, JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Skontaktuj się z ambasadą polską w swoim kraju i dowiedz się, jaka jest wymagana liczba godzin, aby otrzymać wizę studencką.

Skontaktuj się z nami i poinformuj o Twojej chęci udziału w PROGRAMIE “JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW.

Dokonaj opłaty na rachunek:

mBank S.A. , Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK,  Iban: PL
Rachunek (złoty): 48 1140 2004 0000 3402 3476 4523

Rachunek (euro): 23 1140 2004 0000 3412 0550 7605

Rachunek (USD): 80 1140 2004 0000 3512 0550 7597

Dostępne także na stronie: https://learnpolishinwarsaw.pl/contact/

Po opłaceniu pełnej kwoty, otrzymasz od nas fakturę poświadczającą wpłatę oraz ZAŚWIADCZENIE potwierdzające Twój udział w PROGRAMIE. Wyślemy go do Ciebie w sposób wskazany przez Ciebie. Jeśli wysyłka ma zostać dokonana listem priorytetowym lub kurierem, osoba korzystająca z PROGRAMU ponosi koszty tej wysyłki.

Po przyjeździe do Polski zapisz się na jeden z dostępnych w KLUBIE DIALOGU kursów. Lista dostępnych kursów znajduje się na stronie https://learnpolishinwarsaw.pl/courses-and-prices/ lub skontaktuj się z nami.

Weź pod uwagę, że musisz wykorzystać swoje godziny nauki języka polskiego, więc po zakończeniu pierwszego kursu będziesz poproszony o zapisanie się na następny.

Pamiętaj, że masz 1 rok na wykorzystanie godzin na naukę języka polskiego.

Jak efektywnie uczyć się polskiego w Warszawie? Przyjdź na lekcje języka polskiego dla cudzoziemców. Dostępne są wszystkie poziomy: polski dla początkujących i zaawansowanych.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANEGO PRZEZ SZKOŁĘ KLUB DIALOGU

Niniejszym zaświadczamy, iż Pan/Pani …………………. , ur. w …………….. , dnia … / … / … r. , legitymujący/-a się nr paszportu ………………… z datą ważności do …. / …. / …. r. zapisał/-a się na PROGRAM nauki języka polskiego z elementami kultury, p.t. „JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW” organizowany przez KLUB DIALOGU s.c. Szkoła Języka Polskiego Wioletta Kunicka- Kajczuk, Piotr Kajczuk.

Czas trwania PROGRAMU: od …./…./….. do …../……/…… obejmuje …… godzin lekcyjnych nauki języka polskiego. Pan/Pani zobowiązuje się do zapisania się na kurs odpowiedni do poziomu i aktualnie dostępny w grafiku szkoły w ciągu jednego miesiąca od daty przyjazdu do Polski i nie później niż na siedem miesięcy przed upływem ważności niniejszego zaświadczenia. Pan/Pani ………………………………………………………… przyjmuje do wiadomości, że nie stawienie się na kursie w oznaczonym terminie powoduje, iż opłacone lekcje wykraczające poza termin ważności niniejszego zaświadczenia przepadają, a informacja o tym fakcie zostanie przekazana do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Regulamin kursów dostępny jest na stronie internetowej KLUBU DIALOGU (www.klubdialogu.pl) oraz w biurze spółki.
Pan/Pani ……………………. zapłacił/-a za udział w PROGRAMIE ………………….. PLN (…………. złotych) w dniu ………….. , co stanowi 100% opłaty za niniejszy PROGRAM.