EGZAMIN CERTYFIKATOWY

Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbywa się kilka razy do roku, a harmonogram sesji egzaminacyjnych jest ogłaszany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2020:

17 – 18 października

Państwowy Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego wskazany jest dla cudzoziemców, którzy:

 • Ubiegają się o polskie obywatelstwo;
 • Chcieliby studiować na uczelniach polskich w języku polskim;
 • Poszukują pracy w Polsce;
 • Chcieliby sprawdzić swoje kompetencje w zakresie języka polskiego.

KLUB DIALOGU Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców posiada status Ośrodka uprawnionego do przeprowadzania Egzaminu na Certyfikat Państwowy na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Serdecznie zapraszamy!

Państwowy Egzamin Certyfikatowy na poziomie B1 trwa maksymalnie 190 minut i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Podczas egzaminu  sprawdzane są takie umiejętności, jak:

 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • poprawność gramatyczna,
 • wypowiedź pisemna,
 • wypowiedź ustna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZAMINIE

O EGZAMINIE

Najbliższy Egzamin Certyfikatowy odbędzie się w szkole języka polskiego dla cudzoziemców

KLUB DIALOGU w terminie 17 – 18 października 2020 na poziomie B1 (dorośli).

Termin rejestracji na egzaminOd 17 sierpnia 2020 na formularzu zgłoszeniowym
dostępnym w zakładce ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN
Miejsce egzaminuWarszawa
Wymagany dokument potwierdzający
tożsamość kandydata
Paszport
Opłata za egzamin
 • Opłata za egzamin (poziom B1) –150€
 • Opłata za wydanie certyfikatu – 20 €

Opłatę za egzamin i certyfikat należy wpłacić jednorazowo w
złotych polskich (PLN). Kurs 1€ = …. PLN (średni kurs NBP)

DANE DO PRZELEWU (po rejestracji):
KLUB DIALOGU s.c. Wioletta Kunicka-Kajczuk, Piotr Kajczuk
mBank S.A., ul. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK; Iban: PL
Nr rachunku (PLN): 48 1140 2004 0000 3402 3476 4523
Nr rachunku (Euro): 23 1140 2004 0000 3412 0550 7605
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kandydata

Egzamin dla osób o specjalnych
potrzebach
Nie prowadzimy

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie. Informacje zawierające szczegóły egzaminu zostaną przesłane do kandydata mailem (w przypadku braku wiadomości proszę sprawdzić folder SPAM).

MIEJSCE EGZAMINU
ul.

EGZAMIN PISEMNY: 17 października (sobota)
– obowiązkowa rejestracja (odpowiednio pod salami) w godz. 9:00 – 10:00,
– egzamin pisemny w godz. 10:00 – 14:30.

EGZAMIN USTNY: 18 marca (niedziela) w godz. 9:00 – 17:00
Czas przewidziane na jednego kandydata to około 15 min.

UWAGA! Godziny zakończenia egzaminu mogą ulec zmianie – w zależności od przebiegu egzaminu.

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

Prosimy o staranne wypełnienie pól FORMULARZA. Pola zaznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.

Przed wysłaniem formularza, prosimy jeszcze raz sprawdzić czy podane dane są poprawne, w szczególności: imię i nazwisko oraz data urodzenia.

Uwaga! Dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika egzaminu – jest ważny paszport.

Informujemy, iż w naszej szkole  jest już BRAK MIEJSC na egzamin 17 – 18 października 2020.